Meanjs. Tworzenie nowego projektu

Czym jest Meanjs?
Jeśli miałbym to opisać w jednym krótkim stwierdzeniu to było by ono takie: Meanjs jest gotowym projektem bazowym dla naszej aplikacji. 

No dobra ale co to znaczy gotowym projektem bazowym co w nim jest już zawarte?
Meanjs dostarcza nam:
  • w pełni działający system logowania także przy użyciu popularnych portali społecznościowych jak Facebook, Twitter czy konta Google
  • gotowy restfullowy generator widoków dla poszczególnych części naszej przyszłej aplikacji
  • świetną separację miedzy backendem a frontendem
  • ostylowanie przy użyciu Bootstrapa
  • skonfigurowany backend do pracy z bazami mongo (wstępnie ustawione na lokalne bazy)
  • podział na środowiska uruchomieniowe dev, beta, prod
  • i wiele innych gotowych narzędzi na których nie będę się skupiał w tym poście
Wymagania systemowe:
Zanim uruchomimy naszą pierwszą aplikację potrzebujemy zainstalować kilka niezbędnych rzeczy:
Bower - jest to narzędzie podobne do npm, za którego pomocą będziemy mogli instalować dodatkowe potrzebne paczki.
Grunt-cli - to on jest odpowiedzialny za uruchamianie niezbędnych zadań podczas uruchamiania naszej aplikacji.
Yo - scaffolding dla naszej aplikacji, tworzy nam gotowe templaty widokowe jak i kontrolery i wszystkie resfullowe zależność, w pełni funkcjonalny CRUD dla naszego widoku.
Meanjs generator - generuje za nas całą aplikację, o której pisałem na początku tego postu. 
Aby zainstalować niezbędne narzędzia wydajemy polecenia:
$ npm install -g bower
$ npm install -g grunt-cli
$ npm install -g yo
$ npm install -g generator-meanjs
Tworzenie projektu:
Gdy wszystko co niezbędne mamy już zainstalowane na naszym komputerze, tworzymy nowy projekt, w moim przypadku będzie to nowy projekt pod aplikację MyWallet w którą będę rozwijał w ramach konkursu DSP2017.

Boss@DESKTOP-BM9M1SE MINGW64 /c/Repository
$ mkdir mywalletmeanjs
Przechodzimy do nowo utworzonego folderu:
Boss@DESKTOP-BM9M1SE MINGW64 /c/Repository
$ cd mywalletmeanjs/
Wydajemy polecenie do scaffoldingu, które utworzy nam nasz projekt.
Boss@DESKTOP-BM9M1SE MINGW64 /c/Repository/mywalletmeanjs
$ yo meanjs
W kolejnych krokach creator zada nam kilka pytań na które w wiekszości możemy odpowiedziec po prostu klikając enter :)


Tak wyglądał proces instalacji u mnie, jak widać wybrałem większość kroków domyślnie pomijając przy tym korzystanie z chata czy dodanie przykładowego templatu dla artykułów, ponieważ w kolejnych etapach będę tworzył odpowiednie widoki dla mojej aplikacji. 
Proces instalacji może zająć kilka minut więc trzeba uzbroić się w cierpliwość zważywszy na to iż w obecnej wersji Meanjs nie jesteśmy informowanie na jakim etapie jest instalacja. 

Po udanej instalacji uruchamiamy naszą aplikację wydając polecenie poniżej, należy tutaj pamiętać aby uruchomić także lokalnie server baz danych MongoDb.

Boss@DESKTOP-BM9M1SE MINGW64 /c/Repository/mywalletmeanjs (master)
$ grunt
Nasza aplikacja bedzie dostępna pod adresem:  http://localhost:3000/Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Szyfrowanie #2 - Porównanie funkcji skrótu

Asp.Net Core MVC na Ubuntu 16.04

Szyfrowanie